ZEMLJIŠKI KATASTER
- ureditev meje
- parcelacija
- izravnava meje
- evidentiranje zemljišča
pod stavbo

- spremembe
- označitev meje
- nova izmera
- komasacija

KATASTER STAVB
- vpis stavbe
- spreminjanje podatkov


INŽENIRSKA GEODEZIJA
- izdelava geodetskih
načrtov

- kontrolne meritve
- zakoličba objektov in infrastrukture
-evidentiranje gospodarske javne infrastrukture

ENERGETSKO SVETOVANJE
- izdelava termovizijskih
posnetkov in analiz

- izdaja energetskih izkaznic stavb

 

Izravnava meje

Če želite poenostaviti potek meje ali ga prilagoditi stanju v naravi.

Predhodni pogoj je, da je meja, ki se izravnava, urejena, kar se lahko stori tudi v okviru te storitve. To je potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Izravnava je sporazumna - lastnika sodelujočih parcel v izravnavi morata soglašati o spremembi poteka meje, pri čemere se površina manjše parcele ne sme spremeniti za več kot 5 %. 
 
Vse pravice pridržane © ABC GEO d.o.o., info@abcgeo.si