ABC GEO, geodetske storitve
in inženiring, d.o.o.

skrajšano ime
ABC GEO d.o.o.
naslov
Gregorčičeva ulica 2
1241 Kamnik

davčna številka
SI93330367
transakcijski račun:
SI56 0231 2025 7130 422
matična številka
3305333000
evidenčna št. podjetja pri IZS
0201

Pooblastilo za izdajo energetskih izkaznic št. 90

 

REFERENCE

Občine Kamnik, Mengeš, Moravče, Hrpelje-Kozina,
Rečica ob Savinji, Solčava, Trzin, Domžale, Šmarje pri Jelšah
Ministrstvo za pravosodje
Razvojni zavod d.d.
RV d.o.o.
Zavod za razvoj kabelsko-satelitsko televizijskega
sistema Kamnik
DRI upravljanje investicij d.o.o.
Ibe d.d.
Gradis Celje d.d.
Eurograding d.o.o.
Žurbi Team d.o.o.
Arhitekturni biro Rok Vettorazzi s.p.
SGP Graditelj d.d.
Center za izobraževanje, rehabilitacijo in
usposabljanje Kamnik

REFERENCE

Ibt nizke gradnje Trbovlje d.o.o.
Profundis d.o.o.
Lokainvest d.d.
Eos Invest d.o.o.
Upso d.o.o.
Imos d.d.
Odvetniška družba Učakar in Rženičnik o.p.d.n.o.
Odvetniška družba Kekec in Mihelčič o.p.d.n.o.
Biro Opravš d.o.o.
Abcfin d.o.o.
Vitranc d.o.o.
Geoing d.o.o.
Gipus d.o.o.
 
Vse pravice pridržane © ABC GEO d.o.o., info@abcgeo.si